Tekściwo

hesja Air-Art Photography

12 LIP 2019

Mój Program Wyborczy

Mój i parti NORMALNI oczywiście :)

Tyle się mówi ostatnio, że opozycja nie ma programu. Tworzyłem ostatnio jakieś podwaliny partii, która mogłaby się nazywać NORMALNI. Czas zatem wszystko zebrać do kupy i stworzyć jakiś "Program Wyborczy". Oczywiście partii NORMALNI nie ma, ale w zbliżających się wyborach zagłosuję na opcję, która będzie miała najbardziej zbliżony program do mojego. Na chwilę obecną jego najważniejsze postulaty są następujące:


Bezwzględne poszanowanie zapisów konstytucji RP. Zmiany niekonstytucyjnych przepisów i pociągnięcie do odpowiedzialności osoby za te przepisy odpowiedzialne.


Bezwzględne poszanowanie podpisanych traktatów z UE, NATO i resztą ważnych międzynarodowych instytucji.


Uwolnienie sądownictwa od wpływów władzy. Zmiany niewłaściwych regulacji i usunięcie osób zajmujących swoje stanowiska z nadania politycznego.


Przeprowadzenie niezależnych kontroli w instytucjach, firmach państwowych i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej i finansowej wszystkie osoby, które dopuściły się nieprawidłowości.


Uwolnienie państwowych mediów od wpływów władzy. Przekazanie ich w ręce fachowców z niepolitycznego nadania.


Racjonalizacja programów społecznych (np. 500+) przez większe wspieranie osób pracujących i wyłączenie z udziału w tych programach osób bogatych.


Zmniejszenie obciążenia finansowego przedsiębiorców, zwłaszcza mikro, małych i średnich.


Wprowadzenie odpowiedzialności urzędników za świadome podejmowanie błędnych decyzji administracyjnych czy skarbowych. Rozstrzyganie przewlekłych, niejasnych sporów na rzecz obywatela, przedsiębiorcy.


Poprawienie sytuacji na polskich drogach przez zmianę edukacji drogowej, racjonalizację organizacji ruchu, zwiększenie nieunikalności kary za przekroczenie przepisów (ilość radarów, obecność policji), podniesienie wielkości kar, poprawę nawierzchni.


Reforma (przede wszystkim racjonalizacja) służby zdrowia wzorem sektora prywatnych usług medycznych.


Sukcesywne zmniejszanie udziału węgla w gospodarce. Zdecydowane wspieranie tworzenia energii opartej na czystych źródłach. Zdecydowana walka z degradacją środowiska naturalnego. Zaniechanie budowy elektrowni atomowej.


Uszanowanie wszelkich inności seksualnych. Uszanowanie, a nie tymi innościami epatowanie.


Legalizacja związków partnerskich.


Nierozluźnianie panujących przepisów aborcyjnych. Zwiększenie pomocy państwa dla dzieci chorych, urodzonych w następstwie gwałtu i niechcianych. Szerokie prowadzenie i finansowanie przez państwo zabiegów in vitro. Edukacja seksualna - nowocześnie i mądrze prowadzona w szkołach i w mediach.


Koniec finansowego wspierania przez państwo organizacji religijnych. Koniec lekcji religii w szkołach. Koniec oficjalnego udziału władz państwowych w religijnych uroczystościach. Koniec symboli religijnych w instytucjach państwowych. Równe traktowanie wszystkich religii. Kościoły opodatkowane.


Kategoryczne zakazanie działalności (Art. 13 Konstytucji RP) „partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu,  faszyzmu  i  komunizmu,  a  także  tych,  których  program  lub  działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową”.


Propozycje zmian w Konstytucji RP:
- obligatoryjne dla władzy referenda (też internetowe)?
- zmiana ordynacji wyborczej (JOWy?)
- zmiana sposobu wybierania sędziów TK (mniejsze uzależnienie od jednej opcji politycznej, 3/5?)
- inne?

CDN. Czekam na propozycje :)

Tło:

zamknij

© 2024 Sławek hesja Krajniewski

Polityka prywatności

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO