Polityka ochrony prywatności strony internetowej www.hesja.pl

1. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z możliwości dokonania zamówienia towarów i ich kupna oraz możliwością subskrybowania „Newslettera” poprzez stronę www.hesja.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie internetowej www.hesja.pl jest INVERT MARKETING SŁAWOMIR KRAJNIEWSKI, ul. Deotymy 54/9 01-409 Warszawa, NIP 522-156-65-82, REGON 015545162

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych przez Państwa danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dokonywana jest ich bieżąca kontrola i stałe sprawdzanie ich zgodności z odpowiednimi aktami prawnymi - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Strona www.hesja.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” („Polityka cookies”).

6. Strona www.hesja.pl zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zamówienia lub w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego (Newsletter).

8. Dane osobowe pozostawione przez Państwa nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie.

10. Właściciel strony www.hesja.pl zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej www.hesja.pl. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani w sposób widoczny i zrozumiały.

11. Na stronie internetowej www.hesja.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.hesja.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

 

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności właściciel strony www.hesja.pl jest do Państwa dyspozycji - dane kontaktowe znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

 

 

 

Klauzula informacyjna na podstawie artykułu 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dotycząca składania zamówień ze strony www.hesja.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INVERT MARKETING SŁAWOMIR KRAJNIEWSKI, ul. Deotymy 54/9 01-409 Warszawa, NIP 522-156-65-82, REGON 015545162

2) kontakt z Administratorem Danych: poczta@hesja.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

 

Klauzula informacyjna na podstawie artykułu 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) dotycząca subskrybowania Newslettera ze strony www.hesja.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest INVERT MARKETING SŁAWOMIR KRAJNIEWSKI, ul. Deotymy 54/9 01-409 Warszawa, NIP 522-156-65-82, REGON 015545162

2) kontakt z Administratorem Danych: poczta@hesja.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne

 

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa www.hesja.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony www.hesja.pl i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

  2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony www.hesja.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości


W ramach strony www.hesja.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
„Sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


W ramach strony www.hesja.pl mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  1. „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej www.hesja.pl

  2. „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

© 2022 Sławek hesja Krajniewski

Polityka prywatności

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO