hesja Air-Art Photography

03 STY 2018

67

Legendarny MiG-29

O ile mnie znacie to Wiecie, że nie są dla mnie ważne numery taktyczne samolotów lecz same zdjęcia. W momencie jednak gdy wypadek lotniczy (18.12.2017) spowodował wykluczenie jednego samolotu, w tym wypadku pierwszego MiGa-29 Sił Powietrznych RP w całej historii ich służby w Polsce, to zaczyna się wnikać co to za numer i czy przypadkiem nie mam go gdzieś na zdjęciach. Jakież było moje zdziwienie, że to właśnie nr 67 brał udział w większości moich wspaniałych chwil związanych z fotografowaniem tych pięknych maszyn! Nie zamartwiajmy się, że coś straciliśmy, bo na to nie mamy wpływu. Cieszmy się, że mieliśmy możliwość obcowania z takim pięknem! Teraz już tylko na zdjęciach....

As far as You know me, the tactical numbers of the aircraft are not important to me while making pictures. At the moment when the plane accident (18/12/2017) causes the exclusion of one aircraft (in this case the first MiG-29 of Polish Air Force in the entire history of their service in Poland), it begins to penetrate what was it number and if I have it somewhere on pictures. What a surprise it was that No. 67 took part in most of my wonderful moments associated with shooting these beautiful birds! Let's not be sad that we have lost something because we have no influence on it. Let's be glad that we had the opportunity to experience such beauty! Now only on the pictures ....


Tło:

zamknij

© 2024 Sławek hesja Krajniewski

Polityka prywatności

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO