hesja Air-Art Photography

22 WRZ 2019

AFW 2019

Athens Flying Week

(English below)
AFW2019 odwiedziłem przy okazji mojego udziału w sesji air-to-air z Aviation PhotoCrew. Nie wiedziałem czego się spodziewać, ale postanowiłem wbić na imprezę by mieć o niej swoje zdanie. Już na samym początku pierwsze miłe zaskoczenie. Miła Pani przywitała mnie przy wjeździe na lotnisko po imieniu (!) i dała pakiet niezbędnych przepustek (w tym na parking VIP i strefę PRESS), zaproszenie na Hangar Party oraz torbę AFW2019 gadżetów! Wjechałem samochodem i zaparkowałem w samym środku pokazów. Od samochodu do strefy dla prasy miałem może 80 metrów! Zwiedzanie zacząłem od wystawy statycznej, która zawierała same ciekawe i dobrze rozmieszczone statki powietrzne, spotkałem wielu znajomych w tym Remo Guidi, z którym spędziłem cały dzień w strefie PRESS fotografując tuż przy barierkach, a w przerwach siedząc wygodnie na krześle spijając dobrodziejstwa jakie były przygotowane przez organizatorów. Pokazy w powietrzu rozpoczęły się popołudniu i zostały przeprowadzone z dużym rozmachem. Zaprezentowało się oczywiście całe greckie lotnictwo. Nie zabrakło też gwiazd z zagranicy. Cały czas fotografowaniu towarzyszyło ładne tło, nie tylko z racji wszechobecnego pięknego błękitu nieba. Impreza zakończona została wspaniałym wieczornym show, które przypieczętowało moje zadowolenie z tego airshow. Byłem pod wielkim wrażeniem i mega zadowolony! Jestem przekonany, że nie był to mój ostatni raz w Atenach :)

 

I visited AFW2019 on the occasion of my participation in the air-to-air session with Aviation PhotoCrew. I didn't know what to expect, but I decided to knock on that event to have my own opinion about it. Already at the very beginning the first pleasant surprise. The nice lady greeted me at the entrance to the airport by my name (!) And gave me the package of necessary passes (including VIP parking and PRESS zone), an invitation to a Hangar Party and a bag of gadgets AFW2019! I drove in a car and parked in the middle of the show. Maybe 80 meters from the car to the press area! I started my sightseeing with a static exhibition, which contained only interesting and well-spaced aircraft, I met many friends including Remo Guidi, with whom I spent the whole day in the PRESS zone photographing right next to the barriers, and in breaks sitting comfortably in a chair drinking the benefits that were prepared by the organizers. Air Display began in the afternoon and were conducted with great momentum. Of course, all Hellenic aviation presented itself. There were also stars from abroad. All the time shooting was accompanied by a nice background, not only because of the beautiful blue sky. The event ended with a wonderful evening show that sealed my satisfaction with this airshow. I was very impressed and very pleased! I am convinced that this was not my last time in Athens :)

 


Tło:

zamknij

© 2022 Sławek hesja Krajniewski

Polityka prywatności

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO