hesja Air-Art Photography

06 STY 2018

100 LAT!

W 2018 roku świętujemy 100-lecie polskiego lotnictwa wojskowego. Z tej okazji w zeszłym roku Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, zainspirowane pomysłem gen. Cezarego Wiśniewskiego, zarządziło potężny projekt fotograficzny. Jego celem miało być wykonanie zdjęć air-to-air wszystkim typom statków powietrznych służących pod znakiem biało-czerwonej szachownicy z pięknymi lub charakterystycznymi elementami polskiego krajobrazu w tle. Miałem zaszczyt być jednym z kilkunastu fotografów, którzy wzięli udział w tych sesjach. Niestety nie we wszystkich, ale w zdecydowanej większości. W ich trakcie powstały tysiące zdjęć, które jestem przekonany, w piękny sposób zilustrują nasze Siły Powietrzne zarówno dla ich współczesnych miłośników jak i dla potomnych.
W tej galerii sukcesywnie będą pojawiać się kolejne zdjęcia, na których publikację Dowództwo da zgodę. Główne obchody rocznicy rozpoczną się niebawem, dlatego embargo na upublicznianie wszystkich zdjęć już teraz jest jak najbardziej uzasadnione :)

#100lecieLotnictwaWojskowego

In 2018, we celebrate the 100th anniversary of Polish military aviation. On this occasion last year, the General Command of the Polish Armed Forces, inspired by the idea of ​​General Cezary Wiśniewski, ordered a powerful photographic project. Its purpose was to take air-to-air photos of all types of aircraft serving under the sign of a white and red chessboard with beautiful or characteristic elements of the Polish landscape in the background. I was honored to be one of the dozen or so photographers who took part in these sessions. Unfortunately, not all, but the vast majority. Thousands of photos were made during this time, which I am convinced will illustrate our Polish Air Force in a beautiful way both for their contemporary enthusiasts and for posterity.
In this gallery successive photos will appear, on which the Command will give permission. The main celebration of the anniversary will start soon, therefore the embargo on the publication of all photos is now justified.


Tło:

zamknij

© 2018 Sławek hesja Krajniewski

Wykonanie: DRE STUDIO Agencja kreatywna